注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

ドリスです。

Life is too short.

 
 
 

日志

 
 

Hungarian, see ya'……  

2008-03-03 16:30:52|  分类: 世乒赛 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

2008年3月2号一大早天未光,我就起身,准时7点钟去到白云国际会议中心等匈牙利军团准备搭距地去机场。

 

系大约一个星期之前,我未识距地,我就好卑鄙甘林“唔该你地迟D离,早D走”。因为我惊我唔识照顾距地,以本人公认超差嘎交往能力,实在毫无信心。但系,当距地离到嘎第二日,我就意识到自己当距地走个时会好唔舍得距地。

 

果然,我琴晚失眠,今朝本来好眼训,但系一林起距地,就即刻训唔翻啦。

 

第一日——狼狈:

我当日接到通知,话距地会系酒店正门落车,于是我一早就去等,点知司机系侧门放低左距地。搞到我一知道之后就马上跑过去稳到中国嘎李冰,知道左边个系距地领队PETER,带距地去确认同搞埋所有嘎手续。好在领队不但靓仔,而且超级nice,即时令到我无甘紧张。而且,领队嘎英语非常好,口音都OK,本人能够明白,又再松左一口气。

到左下午,距地要训练,当时所有嘎安排都好乱,协会嘎车又未安排到,几经波折,先稳到个师傅得闲接距地去练波。讲到体育馆,我真失败,完全唔知边度打边度,反而要距地匈牙利嘎人带我路。当我好唔好意思个时,好彩得到安慰“boys are better than girls when finding ways"

 

第二日——搞笑:

因为比赛仲未开始,而且匈牙利队都几劲,尤其系女队,都比较在意练习。当日10点,我就同司机送距地去体育馆练习啦。我同司机讲“去体育馆,他们要练习”。点知,司机以为去天河个个体育馆,行错左路,上左桥。熟悉我嘎人都知,我一向唔识路,我又点会知道司机行错呢?!

但系,距地就同我讲,话我地好似行错路,唔同左琴日嘎路线。我即时问司机——果然。

到距地训完练翻离,Dani以距以往嘎无聊风格话“u know, we are not going to the airport. we are not going to Hungary. we just wanna go back to the hotel……”

夜晚开幕式,我地队有几个男嫌天河远,浪费时间,就无去体育馆,于是我同高婷就用距地多左个D票入场睇啦。而且,仲影左小小相。

睇完开幕式,距地同我讲,觉得好正。即时问我边度有tranditional嘎中国野睇。距地应该系小睇到,觉得新奇刺激有趣。特别系杂技、功夫、古装、空中飞人甘盛。

 

第三日——开始比赛

到左哩日,失败的我终于记清晒我所有队员嘎样。去到体育馆,距地同以往一样,完全唔旨意我带路,反而带我路,而且因为我脚比距地短好多,行起上离自己吃力,距地仲不时睇吓我有无走失,又问我攰唔攰。

不过广州体育馆实在太大啦。穿哩穿去都未到,学距地话斋,“just walk & walk & walk”。不过,哩场距地对台北,输左。当时我唔敢讲D咩,都系同距地抿左抿嘴。

而哩一日,亦都系我开始同距地熟嘎日子。熟悉本人嘎都知,我有时会好蛇gue,唔会同人主动讲野。特别距地平时都系讲匈牙利文,我根本唔知距地讲紧乜。如果同距地讲野,就好似阻住距地甘。不过非常幸运地,JAKAB好主动甘同我讲野,跟住,就开始熟了……

 

第四日——达到喜悦极点

个日,我一觉得距地已经认到我,而且好多联络员都唔着件核突李宁之后,我亦无着啦。决定换欧美风。一大早,见到距地,距就话

"Doris, u look nice today."

马上将我原先本来已经愉悦嘎心情提升到一个异常高嘎境界。

跟住,下午,女队对新加波,男队都去睇。距地非常有礼貌地留空左David同Dani之间个位:Doris, please.

其实,大家都无咩紧张。气氛好轻松好愉快。我地就一路系度讲笑。有时距地系度讨论打球,用匈牙利文,有时距地都会用英文解释翻俾我听。期间,我地讨论左好多关于欧洲同距地嘎问题。而且,我更加熟悉距地3个嘎性格特点。

 

第五、六日——感情升级

系哩日之前,我一直都系同识中文嘎李滨和个3个男仔比较熟。因为距地都会主动甘同我讲野讲笑。其他就一般啦,特别系个个男队教练,比较严肃。但系,个朝开始,连女同胞们都同我好热情,主动同我倾计。而系当晚,JAKI仲话"Doris, we think u r sweet. everyone agrees"

 

第七日——误会解除

之前,我一直同男队教练唔熟,我觉得可能距唔中意我,所以一直都好担心。点知,原来系我林太多。

个日,距见我同距地3个玩得甘开心,又系度研究Dani所谓嘎哈尔滨north accent,距都过离问我中文。

 

第八日——进展成lovers

到左哩日,我已经知道距地就快走,开始sad。

同上次一样,boys拉大队去睇girls嘎比赛。系度等紧车个时,最得意嘎David好似细路仔甘挨左过离,JAKAB就即刻话我地系lovers。之后系体育馆,JAKAB本来行系我前面,系入口个时,距同以往一样gentleman,伸手就话“this way, please. darling.”睇完比赛,Dani亦成为我嘎lover。之后,我地就用darling、honey、dear相称啦。

 

第九日——感动礼物

经过左成个星期嘎相处,我觉得匈牙利虽然活在资本主义制度下,但系走嘎确系社会主义路线。我觉得距地应该系节省嘎人。点知,下午我去接girls睇boys比赛个时,kristi就递左份野过离,话系俾我嘎"little present"。而且,距地仲送左件签名T-shirt俾司机添。而我个份就系距地比赛个时着嘎butterfly嘎个套队服。事后我拆开个时,我实在太开心啦~~!!到左夜晚,boys比完赛个时,突然之间围埋一齐,我仲以为David岩岩打得激烈过头,受左伤添。

点知……

原来boys系距地个件比赛服度签晒名,跟住就送俾我,"little present". 我当时以为girls送左俾我,就代表一队,点知距地会再送。我当时又感动,又内疚。因为我当时实在已经唔够时间送礼物俾距地啦。之后,boys仲送左距地欧洲嘎礼仪俾我添。

当晚,我登上左最幸福联络员嘎宝座。除左距地nice,对我非常好之外。原来非常多人已经及左我地队人好耐,话距地靓,想同距地影相。大家都向我投来羡慕嘎眼神与话语。哈

 

第十日——last hour

个日,我天未光就要起身。因为我需要7点钟到达酒店送距地去机场。

距地全部换晒便服,又试英左。

系路上,dani一直同我sell欧洲多么的好,一直叫我一定要去欧洲。仲非常kind地不下几次问我嘎联系方式。

系机场,唔系好伤感,我地逐一hug之后,距地就入去机场登记啦。

 

翻到酒店,我坐左系平时等距地个个位度。特然之间开始觉得伤感,觉得我以后都无必要再离白云国际。再唔使同司机约时间去接送。再唔使系1、3号楼穿梭。再唔使系大堂等距地落离或者送距地上去。

去到体育馆,我坐左系2号馆度,觉得好空虚。真系唔知道应该去边度,做D咩好,就算对面就系葡萄牙靓靓系度比紧赛,我都无咩心情睇。因为,我平时去体育馆都系同距地一齐行,一齐睇比赛……

哩时我先知,原来我唔米冷血,只不过后知后觉姐。

 

  评论这张
 
阅读(100)| 评论(1)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018